Privacyverklaring

La Taha SC (hierna: "wij") verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers. Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG, in Europa bekend als GDPR). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U hebt het recht bij hen een klacht in te dienen wanneer u denkt dat wij niet goed omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Identiteit en contactgegevens
La Taha S.C.
Geregisteerd bij de Junta de Andalucia met nummer: J05415088
Paraje las Lagunillas 155, 29300 Archidona, Spanje
Apartado de Correos 7, Plaza la Victoria 5, 29300, Archidona
+31-(0)85-043 88 50
info@taha.nl


Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben geen functionaris gegevensbescherming aangesteld, maar we helpen u graag met uw vragen over de AVG / GDPR. Hiervoor kun je contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

- Voor- en achternaam: deze verwerken wij wanneer het contactformulier wordt ingevuld. Voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kunt u ons geven alvorens het formulier wordt verzonden. Deze gegevens bewaren wij zolang dat nodig is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd en zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om u alsnog een aanbieding te doen.
- E-mailadres: deze verwerken wij op dezelfde manier als de voor- en achternaam wanneer u een contactformulier invult. Daarnaast verwerken wij uw e-mailadres wanneer u ons toestemming geeft om die aan onze mailinglijst toe te voegen. Uw e-mailadres wordt dan alleen gebruikt voor de nieuwsbrief en wordt alleen in die lijst opgeslagen. Uw e-mailadres wordt voor onbepaalde tijd bewaard, totdat u zelf besluit van de nieuwsbrief af te melden. In het boekingsformulier mogen wij deze gegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Voor die verwerking is geen toestemming noodzakelijk.
- Telefoonnummer: voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kunt u ons geven alvorens het formulier wordt verzonden. Deze gegevens bewaren wij zolang dat nodig is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd en zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om u alsnog een aanbieding te doen. Tijdens het boekingsproces mogen wij deze gegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Voor die verwerking is geen toestemming noodzakelijk.
- NAW-gegevens: de verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de uitvoering van belastingwetgeving te kunnen voldoen. Deze gegevens zullen volgens de wet 7 jaar bewaard worden.
- Geboortedatum: deze gegevens worden tijdens het boekingsproces verwerkt. Dat is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Voor deze verwerking is geen toestemming noodzakelijk.
- IP-adres: we slaan uw bezoekgedrag en informatie op die de webbrowser meestuurt om te bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt.

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacyrechten
Wij doen niets onwettig met uw gegevens en dat betekent dat wij ze ook niet doorverkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

- U hebt het recht op dataportabiliteit. Het is mogelijk om uw persoonsgegevens over te dragen.
- U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
- U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen.
- U hebt het recht om uw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen.
- U hebt het recht om uw toestemming om gegevens te verwerken altijd weer in te trekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.
- U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

U kunt het beste schriftelijk, per brief of e-mail om inzage vragen. De AP heeft hiervoor een voorbeeldbrief op hun website staan. Let op, u kunt alleen een inzageverzoek indienen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van de ouders) het verzoek doen. Wij zullen dan ons antwoord ook aan die persoon sturen.

Google Analytics Om bezoekersgedrag te meten en te analyseren maakt onze online marketingpartner gebruik van Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen is Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld.

- Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
- Er wordt gebruik gemaakt van Anonymize IP.
- De optie 'gegevens delen' staat uit.
- De functie voor User ID’s is niet ingeschakeld.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
- Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen staat ingesteld op 50 maanden. Na die periode wordt de verzamelde gegevens bij Google Analytics automatisch verwijderd.

Wilt u ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we uw gebruikersgedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Google heeft een speciale Add-On voor Chrome ontwikkeld die u kunt installeren in uw browser. Deze Add-On voorkomt dat de trackingcode van Google Analytics informatie doorstuurt naar Google. Download hier de Google Analytics Opt-Out Add-On.

Hotjar
Om het gedrag van bezoekers te meten en te analyseren maakt onze online marketingpartner gebruik van Hotjar. Deze dienst maakt het mogelijk om visueel gedrag bij te houden. Om uw privacy te waarborgen zijn de volgende acties ondernomen:

- Er is een verwerkersovereenkomst met Hotjar afgesloten.

Wilt u ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we uw gebruikersgedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Hotjar biedt deze optie aan via hun website

Mailchimp
Voor onze nieuwsbrief-uitingen maken we gebruik van Mailchimp. Wanneer u inschrijft voor onze nieuwsbrief, zal uw e-mailadres worden toegevoegd en opgeslagen worden in deze mailinglijst. Om uw persoonsgegevens te beveiligen hebben we de volgende maatregelen getroffen:

- Er is een verwerkersovereenkomst met Mailchimp afgesloten.

Uitschrijven van de nieuwsbrief kan op ieder moment. In elke verzonden mail staat onderaan een afmeldlink, waar u eenvoudig uw mailadres kan laten uitschrijven. JU knut ons ook een verzoek tot uitschrijving mailen naar bovengenoemd e-mailadres, dan zorgen wij dat uw e-mailadres wordt verwijderd uit de database.

Facebook Pixel Om onze marketingactiviteiten van Facebook te kunnen meten en analyseren, maken we gebruik van de Facebook Pixel. Deze tool verzamelt uw IP-adres.

Facebook heeft geen opt-out mogelijkheid, maar u zou gebruik kunnen maken van een browser-toevoeging. Een goed voorbeeld hiervoor kan is: Ghostery

Beveiliging website
Om onze website te beschermen tegen hackers en andere kwaadwillenden, maken wij gebruik van een beveiligingsplug-in. Deze plug-in verwerkt hiervoor het IP-adres van onze websitebezoekers.

Ook voor deze plug-in bestaat er geen opt-out mogelijkheid en ook hiervoor zou u een browser-toevoeging kunnen gebruiken.

Om gegevens veilig te versturen via het internet heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven.

Om de eenmaal opgeslagen gegevens van de website te beschermen maken we gebruik van een plug-in die de veiligheid van de website waarborgt en controleert. Daarnaast controleren wij zelf actief wekelijks of WordPress, het thema en de plug-ins up-to-date zijn en zullen die, indien beschikbaar, direct updaten.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens. Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.